PASPOORT - VISUM - B.I.B - M.V.V. PDF Afdrukken E-mailadres

1  Eerst zijn er de kosten voor de aanschaf van een paspoort want vele ingeschreven
vrouwen zijn niet in het bezit hiervan.
Al snel zit u op een basisbedrag van US Dollars 25 tot 50.
De wachttijd voor de aanmaak is al snel twee weken en soms zijn bepaalde documenten
( geboorte-akte,adoptie-akte, doopakte, scheidingspapieren soms niet gemaakt) niet in
overeenstemming met elkaar,zodat aanvullende verklaringen moeten komen van
plaatselijke autoriteiten-stadhuis. Dan wordt de wachttijd al snel 4 tot 6 weken. De
fouten in de documenten betreffen soms alleen maar een verkeerde letter, punt of
komma, maar soms ook een heel gedeelte van een naam. Uw vriendin moet soms
meerdere malen naar een of meer kantoren met lange rijen mensen en uren wachten en
soms extra kosten.


2  Als tweede kostenpost zijn er de kosten van een visum, tegelijkertijd met de kosten van
een retourticket.
Een visum is een aantekening in het paspoort dat het is toegestaan door de Nederlandse
ambassade of het consulaat om voor maximaal drie maanden Nederland te bezoeken.
Er wordt nooit een inreisvisum afgegeven zonder vertoon van een retourticket, zo iets
spreekt eigenlijk voor zichzelf.
Dus naast de kosten voor een visum aantekening ( gemiddeld US Dollar 25) zijn er direct
de kosten voor en retourticket.
Vanuit Oost-Europa denkt u dan aan E 400- 500, vanuit een Aziatische bestemming
richting West-Europa/Amsterdam moet u al snel denken aan E 800- E 1000.

3  Daar bovenop komt de verzekeringspremie voor ziekte en ongeval tijdens verblijf bij u, dit

kost gem. E 50 p.m., voor drie maanden incl. BTW een bedrag van E 180.

4  Uw buitenlandse partner zal ook een Basis examen Inburgering in het Buitenland ( B.I.B.)

willen of moeten  doen.Deze moet in het land van herkomst worden gedaan,de kosten
hiervan bedragen E 350. Een aanmeldingsformulier voor zo'n examen is ter voorbeeld
hieronder toegevoegd. En een lijst van ambassades/consulaten is weer daaronder
toegevoegd.
Rekent u op ong. 2 tot 3 maanden voor zij in het bezit is van zo'n B.I.B.  als zij geslaagd is.

5  U zou het zo kunnen regelen dat uw buitenl. relatie iedere drie maanden hier bij u is en

dan drie maanden moet verdwijnen. Dus: drie maanden op en drie maanden af; dat zullen
niet veel mannen kunnen of willen ( betalen).

Voor een langer of voorlopig definitief verblijf bij u in Nederland is een Machtiging

Voorlopig Verblijf (M.V.V.) nodig. Vroeger heette dat gewoon een verblijfsvergunning.
Zodra uw buitenl. relatie geslaagd is voor de B.I.B. mag zij direct daarop aansluitend een
M.V.V. aanvragen bij de Ned. ambassade/consulaat.
De kosten voor zo'n M.V.V. zijn E 850 ( stand per 01-01-2008).


SAMENVATTING KOSTEN EERSTE BEZOEK HIER;

paspoort               E 25 - 50
visum                    E 25
verzekering        E 180
ticket  retour       E 500- 1000   


SAMENVATTING LANGDURIGER/VOORLOPIG DEFINITIEF VERBLIJF;

BIB                                 E 350
MVV                               E 850
Ticket enkele reis      E 300 - E 700

 

Meer financiele gevolgen:

1.  Je partner zal haar werk in het land van herkomst moeten opgeven
2.  Je partner zal voorlopig in Nederland geen eigen inkomen hebben
3.  Je maandelijkse onkosten zullen omhoog gaan;
denk aan: extra verzekeringen
meer telefoon(internet)kosten
een persoon erbij kost echt extra
meer bezoeken aan.....
4.  Na definitieve komst- dus met MVV- moet je naar de Belastingdienst voor
een SOFI/BSN nummer en voor een VT(Voorlopige Teruggave) formulier.Op ons forum kunt u uw verhaal kwijt, vragen stellen en u zelf nog beter voorbereiden op een relatie met een buitenlandse.

 

 

Aanmeldingsformulier basisexamen

 

 

Formulier deel 1